10 października 2022 r. – w Poznaniu w Forcie VII, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny, w 83. rocznicę jego utworzenia odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary, w tym Powstańców Wielkopolskich i harcerzy oraz męczenników błogosławionej „Poznańskiej Piątki”. Tutaj po raz pierwszy – w październiku i listopadzie 1939 r. Niemcy użyli gazu do mordowania Polaków. W Forcie VII zginęło co najmniej 15 tys. ludzi. Uroczystości zorganizowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Wśród licznych uczestników – przedstawicieli władz i organizacji kombatanckich oraz rodzin ofiar znajdowali się również członkowie TPPW z prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim.

Fot. Piotr Pers