6 października 2022 r. – w Poznaniu miała miejsce VIII Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wśród gości byli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz przedstawiciele wielu miast, powiatów i gmin, zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich oraz młodzież szkolna. W trakcie konferencji podsumowano dotychczasową działalność i dokonano wyboru władz na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ponownie wybrano Mirosława Grzędowskiego. W trakcie konferencji zaprezentowano delegatom i zaproszonym gościom kolejną publikację poświęconą losom Wielkopolan w czasie II wojny światowej pt. „W cieniu swastyki. Okupacja niemiecka w Kraju Warty”. W konferencji uczestniczyło grono członków Towarzystwa z prezesem Zarządu Głównego Tadeuszem Musiałem i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim.