_MG_5016 bis

21 czerwca 2022 r. – odbyło się podsumowanie pierwszego etapu projektu: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”. Informację nt. wykonanych prac i dalszych zamierzeń przekazał  Przemysław Terlecki Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, w którego skład wchodzi Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Wśród gości byli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Sekretarz Województwa Wielkopolskiego Tomasz Grudziak,  zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady Muzeum prof. Zbigniew Pilarczyk, a także Bronisława Kołata – córka rozstrzelanego przez Niemców w Forcie VII Wojciecha i więzionej tam Leokadii Masztalerzów. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Prezes ZG Tadeusz Musiał oraz dr Zdzisław Kościański. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII mieści się w poniemieckim forcie, w którym można poznać tragiczne dzieje głównie poznańskich i wielkopolskich elit poddanych w trakcie II wojny światowej eksterminacji dokonanej przez Niemców. Wśród pierwszych więźniów Fortu VII byli m.in. powstańcy wielkopolscy i śląscy.

Fot. Hieronim Dymalski
Fot. Zdzisław Kościański