IMG_5654 bis

11 czerwca 2022 r. – mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Nieparcie imienia Powstańców Wielkopolskich oraz przekazania i poświęcenia sztandaru. Gośćmi wydarzenia byli między innymi: sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów, poseł RP Jan Dziedziczak, wizytator Delegatury w Lesznie Ewa Marczyńska-Siepka, burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, przewodniczący Zgromadzenia EZMG-N Sebastian Czwojda, przewodnicząca Zarządu EZMG-N Maria Antkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowych ,,Solidarność’’ Ewa Andrzejewska, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Koła TPPW w Krobi Elżbieta Dopierała, proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Józef Dutkowiak, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i lokalna społeczność. Udział wzięły również delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi z Gminy Krobia i Miejska Górka oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, noszących to samo imię z Bodzewa oraz ze Skoraszewic. Oficjalną część uroczystości, która odbyła się na boisku szkoły w Gostkowie, poprzedziło złożenie wiązanek i wieńców na mogile Powstańców Wielkopolskich na miejscowym cmentarzu. Akt nadania Szkole w Nieparcie imienia Powstańców Wielkopolskich odczytał Przewodniczący EZMG-N Sebastian Czwojda, w obecności przewodniczącej Zarządu EZMG-N Marii Antkowiak. Dyrektor Szkoły Dominika Stróżyk odebrała sztandar z rąk przedstawicieli Rady Rodziców i przekazała go uczniom w poczcie sztandarowym. Po prezentacji sztandaru i wystąpieniu dyrektora Szkoły nastąpiło uroczyste ślubowanie społeczności szkolnej.
W uznaniu dorobku w kultywowaniu pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, w asyście prezesa Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńca Wierzejewskiego, przekazał Szkole odznakę honorową „Wierni Tradycji”.

Fot. Hubert Urbaniak i Lucyna Grzesiak