25 kwietnia 2022 r. – w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego dr Zdzisław Kościański wygłosił wykład pt. Refleksje na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, ilustrując go ciekawymi zdjęciami. W swoim wystąpieniu fakt, że Powstanie Wielkopolskie było niezwykle wielkim sukcesem społeczeństwa wielkopolskiego, rozszerzył o determinanty zwycięstwa powstania oraz nadzieję na jego trwanie w świadomości społeczeństwa polskiego. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję do zapoznania się z artykułami o tematyce powstańczej zamieszczonymi w Przeglądzie Powiatu Nowotomyskiego.  W spotkaniu wzięli także udział członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Fot. Ryszard Tratwal