6 kwietnia 2022 r. – w Forcie VII uczczono pamięć ofiar okupacji niemieckiej 1939 – 1945. Na terenie Fortu VII Niemcy zorganizowali pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny. Centralnymi postaciami tegorocznych obchodów byli więzieni tam członkowie rodziny Hoffów z Rogalinka. Gospodarzami uroczystości byli przewodniczący Rady Poznania Grzegorz Ganowicz oraz dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Po okolicznościowych przemówieniach, przypominających tamte straszne, dni uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Ścianą Śmierci. TPPW reprezentował Tadeusz Musiał.

Fot. ZKRPiBWP