1 kwietnia 2022 r. – odbyło się kolejne, ponownie w formie stacjonarnej po przerwie spowodowanej pandemią, posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego TPPW, podczas którego przyjęto uchwałę w sprawie potępienia agresji Rosji na Ukrainę. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego TPPW wyrazili swój sprzeciw w związku z nieuprawnionym i barbarzyńskim aktem rosyjskiej agresji wobec Ukrainy podkreślając, że militarna ingerencja wykracza poza ramy współczesnego porządku prawnego i zasługuje na stanowczą odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej. Jednocześnie wyrazili głęboką solidarność z narodem ukraińskim i wezwali do wsparcia ogarniętej wojną Ukrainy i jej obywateli w tej trudnej sytuacji.