16 lutego 2022 r. – w 103. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, na skwerze im. Marszałka Ferdynanda Focha w Poznaniu spotkali się przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych i samorządowych, miasta Poznania, historycy, żołnierze, młodzież szkolna i harcerska, mieszkańcy Poznania oraz poczty sztandarowe. Wartę honorową i chorągiew wojskową wystawiła 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka. Spotkanie poprowadził Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Podczas uroczystości odczytano m.in. list wojewody Michała Zielińskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: sekretarz miasta Poznania Stanisław Tamm, konsul honorowy Republiki Francuskiej prof. Igor Kraszewski, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał oraz Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Karolina Wojciechowska – zastępca dyrektora Gabinetu. Udział wzięła również liczna grupa członków Towarzystwa z prezesem Koła nr 1 Włodzimierzem Matelskim. Po przemówieniach, pod tablicą upamiętniającą marszałka Focha złożono kwiaty.
Współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz z prezesem Wojciechem Derą i wiceprezesem Romanem Modrzyńskim.

Fot. Lena Celina Grajek Wayseer