7 lutego 2022 r. – w Zielonej Górze otwarto plenerową wystawę poświęconą historii Powstania Wielkopolskiego. Okazją była zbliżająca się rocznica powstańczych walk pod Babimostem i Kargową 11-12 lutego 1919 roku, które są najważniejszym elementem świadczącym o związkach powstania z dzisiejszym województwem lubuskim.
Wystawę przygotował poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Na kilkunastu planszach wielkoformatowych przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z powstaniem: jego genezę, przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, wybuch walk oraz ich przebieg, a także wysiłek dyplomatyczny towarzyszący staraniom o przyłączenie do odradzającego się państwa terenów Wielkopolski. Podczas uroczystego otwarcia wystawy prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Wielkopolskiego 1918/19 Kamil Hypki podkreślił, że jest to kolejny element obchodów Narodowego Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego. Zwrócił też uwagę na edukacyjny i popularyzatorski charakter ekspozycji. W otwarciu uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak,  dyrektor IPN w Poznaniu Rafał Reczek oraz prezes honorowy Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki. Nie zabrakło też członków wszystkich zielonogórskich kół Towarzystwa.
Wystawę można oglądać na zielonogórskim Deptaku.

Fot. Kamil Hypki