tablica 2 bis 2

28 grudnia 2021 r. – na murze, przy ulicy Kościuszki 42 w Poznaniu odsłonięto uroczyście tablicę upamiętniającą 1 Kompanię Skautową, która w drugim dniu Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem Wincentego Wierzejewskiego zdobyła Bastion Grolman. Uroczystość prowadził pułkownik Paweł Kuleszewicz – Dowódca Polskich Drużyn Strzeleckich Okręg Wielkopolska wraz z Adamem Gajdą z grupy rekonstrukcji historycznej upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich. Na to wydarzenie, pomimo późnej godziny wieczornej, przybyła liczna grupa harcerzy z ZHP i ZHR z pocztami sztandarowymi. Na wstępie uroczystości została odśpiewana Rota, okolicznościowe przemówienia wygłosili Wawrzyniec Wierzejewski prezes Wielkopolskiego Oddziału TPPW oraz poseł RP Bartłomiej Wróblewski. Towarzystwo reprezentowali ponadto: Piotr Stachecki członek Zarządu Głównego TPPW oraz Piotr Pers i Marcin Kentzer- Nowakowski z kół TPPW nr 1 i 2 w Poznaniu.

Fot. Piotr Stachecki