28 września 2021 r. – w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP. Poprzedziło ją złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku. W pierwszej części konferencji uhonorowano odznaczeniami kombatanckimi szereg instytucji, samorządów oraz zasłużonych działaczy. M.in. Zarząd Główny ZKRP i BWP przyznał Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19  medal „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”, którym udekorowano sztandar Zarządu Głównego Towarzystwa. W tej części konferencji nastąpiła również prezentacja kolejnej książki o tematyce martyrologiczno-wspomnieniowej wydanej przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku pt. „Pamięć wojny” pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha, w której znalazły się m.in. wspomnienia członków TPPW o ich osobistych i rodzinnych przeżyciach w czasie II wojny światowej – Wiesławy Majchrzyk i Michała Umbreita. Część pierwszą zakończył wykład prof. dr. hab. Andrzeja Saksona na temat reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich. Zaprezentowano również program artystyczny, w którym znalazły się utwory na fortepian i wiersze w wykonaniu ich autora – Dominika Górnego.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Janusz Sałata, wiceprezes Zarządu Głównego, Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego oraz Karol Przesławski, przewodniczący Rady Młodzieżowej Towarzystwa i sekretarz Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych.
W części roboczej konferencji dokonano m.in., po rezygnacji prezesa WZW dr. Mariana Króla, wyboru nowego prezesa. Został nim Mirosław Grzędowski, dotychczasowy I wiceprezes.