26 czerwca 2021 r. – z inicjatywy sołtysa wsi Ujazd, w gminie Kamieniec – Zygmunta Olszaka odbyły się uroczystości z okazji drugiej rocznicy powstania „Kopców Wolności”, które upamiętniają Traktat Wersalski, uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz Stanisława Jakubowicza, lokalnego bohatera powstania. Na tą okoliczność złożono wiązanki kwiatów. Wśród gości znalazły się delegacje: Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z radnym Henrykiem Szymańskim, starostwa Powiatu Grodziskiego z wicestarostą Tomaszem Dolatą i przewodniczącym Rady Sebastianem Skrzypczakiem, Gminy Kamieniec z wójtem Piotrem Halaszem i inni. W uroczystości wzięli również udział mieszkańcy wsi i okolic, młodzież szkolna, drużyna seniorów harcerskich „Dziewiątacy” z Poznania na czele z komendantem hm. Kazimierzem Łukaszewiczem oraz wielu członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, w asyście Marka Urbanowicza – członka Prezydium Oddziału Wielkopolskiego, dokonali aktu wręczenia medali honorowych „Wierni Tradycji” za upowszechnianie wiedzy i kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918 -1919 oraz jego bohaterach. Medale otrzymali: Ryszard Wosiński, pwd. Urszula Iczakowska, Sławomir Skrzypczak, Piotr Halasz i Zygmunt Olczak.