24 – 28 maja 2021 r. – odbyło się kolejne zdalne posiedzenie Zarządu Głównego TPPW. Po zapoznaniu się
z przesłanymi drogą elektroniczną sprawozdaniami za rok 2020 (merytorycznym i finansowym) oraz sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej, uczestniczący w posiedzeniu członkowie zarządu jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem sprawozdań z działalności ZG TPPW.
Uczestnicy posiedzenia rozpatrzyli również wniosek Koła TPPW w Witnicy, przyznając mu prawo posiadania własnego sztandaru. Przekazano także uwagi, wnioski oraz propozycje działań w bieżącym roku.