DSC04616 bis

27 kwietnia i 5 maja 2021 r. – w Śremie członkowie Klubu TPPW włączyli się do prac ekologicznych, porządkowych i nasadzeniowych w śremskim parku przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Pomnik ten skupia w sobie elementy ważnych wydarzeń historycznych. Znajdują się na nim m.in. daty :1918, 1939, 1945 oraz rozetka powstańcza. TMZŚ, korzystając z oferty finansowej Starostwa Powiatowego w Śremie, wykonało prace rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne m.in. przy Kopcu Reymonta, Kamieniu 750-lecia nadania lokacji miastu i przy wspomnianym Pomniku Żołnierza Polskiego.

Fot. Archiwum TMZŚ