Z żalem żegnamy

Stefana Tadeusza Aleksandra Bratkowskiego

dziennikarza, publicystę i pisarza,

honorowego prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

wielokrotnie odznaczanego i wyróżnianego za swoją pracę
zawodową i społeczną,

uhonorowanego w 2006 roku statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
za kultywowanie tradycji Powstania Wielkopolskiego.
Był m.in. autorem „Najkrótszej historii Wielkopolski”
oraz scenariusza do serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Główny TPPW 1918/19