SAM_8122 bis

14 marca 2021 r. – w Rytlu na Pomorzu miała miejsce skromna uroczystość, podczas której, w uznaniu zasług w kultywowaniu tradycji powstańczych, honorowym medalem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 „Wierni Tradycji” została odznaczona Kazimiera Szark – była nauczycielka i dyrektorka Szkoły w Nowej Cerkwi, kustosz Izby Pamięci i Tradycji, inicjatorka nadania placówce imienia 18. Pułku Ułanów Pomorskich (4 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Aktu odznaczenia dokonał członek Prezydium ZG TPPW dr Zdzisław Kościański.