P1840426 bis

11 stycznia 2021 r. – w Miałach odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny pn. Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej. Organizacji konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach, podjęła się miejscowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich wraz z mialskim Kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Przedsięwzięcie to, nawiązujące do 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, było adresowane do młodzieży z klas VI–VIII szkół podstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na „powstańczy zew z serca Puszczy Noteckiej” odpowiedziało 28 uczniów reprezentujących 8 placówek edukacyjnych. Młodzież musiała wykazać się wiedzą na temat dziejów Wielkopolan w widłach Warty i Noteci pod zaborami i w okresie odzyskiwania niepodległości w latach 1918–1920.
W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, konkurs miał wyjątkowo formę testu on-line.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Feliks Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Anna Paniączyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach oraz dr hab. Arkadiusz Słabig, prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Honorowy patronat nad konkursem sprawowały: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.  Działania organizatorów wsparł również Bank Spółdzielczy w Wieleniu.