IMG_4239 (640x427)

 27 grudnia 2020 r. – obchody tradycyjnie już rozpoczęła uroczystość pod tablicą edukacyjno-pamiątkową: „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” (przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie) – ku czci żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili się na terenie Pomorza Zachodniego. Złożono wiązanki kwiatów i zatknięto flagi powstańcze. Następnie miało miejsce uroczyste spotkanie członków i sympatyków Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w lokalu „Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK” w Szczecinie przy ul. Dworcowej 6. W kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha odprawiona została msza św. w intencji wszystkich poległych i zmarłych żołnierzy Powstania Wielkopolskiego oraz zmarłych członków SK TPPW. Następnie w kruchcie kościoła pod tablicą: „Dla upamiętnienia Czynu Zbrojnego Powstańców Wielkopolskich 1918-1919” złożono kwiaty i zatknięto flagi. W tegorocznych obchodach, oprócz członków i kandydatów Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, udział wzięli sympatycy z organizacji współpracujących w ramach szczecińskiego „Porozumienia Środowisk Patriotycznych”.

Fot. Paweł Bendkowski