133605068-510090716617791-7230464307748532725-n-2020-12-27_14-24-26_127423

27 grudnia 2020 r.w Gorzowie, na miejscowym cmentarzu złożono wieńce pod symbolicznym obeliskiem. Kwiaty znalazły się także na, odnowionym dzięki zaangażowaniu Instytutu Pamięci Narodowej, grobie Powstańca Wielkopolskiego Michała Sobczaka. W uroczystościach wzięła udział delegacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Michał Sobczak brał udział w walkach w o Budzyń i Chodzież. Uczestniczył również w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1933 roku został członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich. Po II wojnie światowej zamieszkał w Gorzowie, gdzie podjął pracę w Lasach Państwowych.
W tym samym dniu uroczystości rocznicowe odbyły się w Zielonej Górze pod pomnikiem Dobosza oraz przy obelisku na miejscowym cmentarzu, a także w Szprotawie-Wiechlicach, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający Powstańców, osadzonych później w niemieckim obozie jenieckim.

IMG_1549IMG_20201228_121624IMG_1545
Delegacje kół TPPW z woj. lubuskiego upamiętniły również 102. rocznicę Powstania Wielkopolskiego w miejscach pamięci w: Babimoście, Kargowej, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Sulechowie i Żaganiu.
Koło nr 5 w Zielonej Górze współorganizowało tradycyjne „Wypominki Powstańcze”. Delegacja koła zapaliła także znicze na grobach Powstańców, którzy po wojnie osiedlili się w Zielonej Górze.

Fot. M. Klisiński, K. Hypki, M. Siwicki