7 grudnia 2020 r. – Kapituła Nagrody Honorowej Dobosz Powstania Wielkopolskiego ogłosiła tegorocznych laureatów. Sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność odwołania zaplanowanej uroczystości wręczenia statuetek Dobosza i połączenia jej z uroczystością przyszłoroczną.
Laureatami tegorocznej Nagrody Honorowej Dobosz Powstania Wielkopolskiego zostali:
Adam Gajda – wieloletni rekonstruktor i uczestnik oraz współorganizator spotkań, pokazów i inscenizacji kultywujących historię naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. Swymi działaniami upowszechnia historyczne dokonania Powstańców Wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny. Swoją działalność w zakresie propagowania idei Powstania Wielkopolskiego i krzewienia wiedzy o nim rozpoczął w 1985 roku. W 2004 r. był współorganizatorem Grupy Rekonstrukcyjnej Powstanie ielkopolskie, a następnie Stowarzyszenia „3 Bastion Grolman”, którego był wieloletnim wiceprezesem. Jest pomysłodawcą i realizatorem żywych lekcji historii na terenie całej Wielkopolski. Inicjator tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Arnoldowi Szylingowi na Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Współorganizator projektu pt: Wielkopolski Pociąg
do Niepodległości oraz pokazów mundurowych z okazji kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego.
Michał Pawełczyk – regionalista, autor licznych prac o Powstaniu Wielkopolskim zarówno książkowych (m. in. Ochotnicza Kompania Nakielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej) jak i publikacji w Museionie Wrzesińskim, Przeglądzie Nakielskim i Kurierze Słupeckim. Odbywa liczne spotkania autorskie w Nekli, Miłosławiu i Wrześni. Jest współautorem wielu wystaw o Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczy w licznych spotkaniach z uczniami szkół. Należy do stałej trzyosobowej grupy znakującej groby powstańców. Współtworzy bazę zdjęć grobów Powstańców Wielkopolskich w powiecie wrzesińskim.
Dr Zygmunt Wygocki (nagroda przyznana pośmiertnie) – jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego. Ukończył historię i pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim. Pracując dla Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zestawił kartotekę oddziałów Powstania Wielkopolskiego, uporządkował i opracował kartotekę poległych powstańców. Opracował zestawienie statyczne do listy strat obejmującej 1714 nazwisk. Opublikował Zarys organizacji jednostek bojowych na terenie Grupy Zachodniej. W 1950 r. wyjechał do USA. W 1977 r. na Uniwersytecie w Chicago uzyskał doktorat z historii. Był autorem trzech książek: o generale Ignacym Prądzyńskim, Generale Tadeuszu Rozwadowskim i komentarzy do tzw. zaginionych pamiętników Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, a także autorem licznych rozpraw, artykułów, recenzji i polemik (m.in Ignacy i Helena Paderewscy o poznańskim dniu grudniowym w 52. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, Nieznany list Naczelnej Rady Ludowej do Prezydenta Wilsona, Zasługa dziejowa pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka). Zmarł w 1995 r. w Chicago.
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – działa od 1964 r. Jednym z jego priorytetów jest utrwalanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Systematycznie organizuje wystawy czasowe poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu, a na wystawie stałej jest dział o wydarzeniach powstańczych na Krajnie i Pałukach. Bardzo aktywnie działa na polu wydawniczym i naukowym m.in. opublikowało cykl artykułów poświęconych Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Nadnoteckiej, Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego frontu północnego (nadnoteckiego) 1918-1919, Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego 1-14.01.1919. Muzeum jest organizatorem konferencji popularnonaukowych. Ostatnio zorganizowano konferencje nt. Od Powstania Wielkopolskiego do Antoniego Nadskakuły. Drogi Nakła nad Notecią do niepodległości. Co roku jest współorganizatorem powiatowych i gminnych uroczystości rocznicowych,
Koło Przewodników PTTK w Poznaniu – rozpoczęło działalność 18 sierpnia 1951 roku. Popularyzator pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Od ponad 50 lat organizator wycieczek i przechadzek po Poznaniu i Wielkopolsce Śladami Powstania Wielkopolskiego oraz wykładów i prelekcji na tematy powstańcze z udziałem wybitnych historyków. Z okazji kolejnych rocznic organizowano sympozja, sejmiki, wystawy, zloty, złazy, rajdy, np. Poznaj szlaki Powstania Wielkopolskiego, 80. rocznica Powstania Wielkopolskiego (1998), Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w 90. rocznicę (2008), 50. rocznica śmierci gen. Stanisława Taczaka (2010) i wiele innych. Opracowano trasy wycieczkowe na fronty powstańcze: północny, zachodni oraz południowy, jako propozycje dla wycieczek szkolnych. Przygotowano wiele okolicznościowych folderów i prezentacji multimedialnych np. Powstanie Wielkopolskie w pamięci poznańskich przewodników, Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim, Twórczość Leona Prauzińskiego.