11 listopada 2020 r.– w Poznaniu przedstawiciele władz państwowych i samorządowych uczcili pamięć działaczy niepodległościowych i bohaterów walk w wolność Ojczyzny. Ze względu na pandemię i ograniczenia z tego wynikające tegoroczne uroczystości miały bardzo skromny charakter. Rozpoczął je wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk złożeniem wieńca pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. Następnie przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 hołd bohaterom oddał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Natomiast przedstawiciele starostwa powiatu poznańskiego złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą Franciszkowi Ratajczakowi. Pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich kwiaty złożył z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.  W uroczystościach wziął również udział przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 phm. Piotr Pers, który jednocześnie reprezentował wielkopolskie harcerstwo.