5 Października 2020 r. - w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość podczas której wicewojewoda Aneta Niestrawska wręczyła odznaczenia państwowe. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał m.in. Maciej Myczka - regionalista, propagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, inicjator wielu przedsięwzięć dla upamiętnienia tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego Wielkopolan, prezes Stowarzyszenia Miłośników Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze. W 2018 r. został on uhonorowany również przez Zarząd Główny TPPW statuetką „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.