1_A Fot Kazimierz Seredyński (640x427)

23 września.2020 r. – w Poznaniu przy ul. Piekary 6, gdzie mieści się siedziba Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą przedwojenny „Dom Inwalidów”, jaki w tym miejscu się znajdował. W nowym budynku, wybudowanym w 1997 roku przez firmę „Ataner” znajduje się również siedziba Związku Inwalidów Wojennych, która powstała w wyniku starań zmarłego w czerwcu br. prezesa ZIW RP w Poznaniu ppłk. Tadeusza Paczka. Autorem odlewu tablicy jest poznański artysta-rzeźbiarz Roman Kosmala. W czasie uroczystości odegrano hymn związkowy oraz złożono pod tablicą znicze i wiązanki kwiatów. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.

Fot. Kazimierz Seredyński