SAM_7962 (640x360)

14 sierpnia 2020 r. – w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja popularnonaukowa w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej pt. „Mieszkańcy powiatu kościańskiego w wojnie polsko-bolszewickiej”, której współorganizatorami były władze samorządowe Kościana i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
W programie znalazły się referaty:
Bitwa Warszawska czyli „Cud nad Wisłą – mgr Michał Jurga,
Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej – dr Zdzisław Kościański,
Udział Wielkopolan w walkach o granicę wschodnią. Przykłady upamiętnień po roku 1989 r. na terenie Wielkopolski – dr Tomasz Ceglarz,
Lista strat osobowych Ziemi Kościańskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Stan badań – red. Jerzy Zielonka,
Wspomnienia wojenne gen. broni Kazimierza Raszewskiego z Jasienia – red. Teresa Masłowska,
Kościaniacy – Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich – mgr Zenon Jóźwiak,
Rocznice Bitwy Warszawskiej na łamach „Gazety Polskiej” w II Rzeczpospolitej – mgr Dariusz Kram.
Wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa, udostępniona przez Muzeum Regionalne w Kościanie. Prezydium Zarządu Głównego TPPW reprezentowali prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski oraz przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW Zdzisław Kościański.
Kościan jest pierwszym miastem w Wielkopolsce, w którym podjęto (w 1984 roku) historyczne badania, dotyczące wojny polsko – bolszewickiej i zbrodni katyńskiej, zakończone sesjami i publikacjami na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Duże zasługi w tej dziedzinie mają: miejscowe środowisko kombatanckie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, miesięcznik regionalny „Wiadomości Kościańskie” i Politechnika Koszalińska pod przewodnictwem prof. dr. hab.Bogusława Polaka.

Fot. Zdzisław Kościański i Zenon Jóźwiak