15 czerwca 2020 r. – zakończyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W związku z sytuacją pandemiczną, uniemożliwiającą odbycie go w formie tradycyjnej, zastosowano formę zdalną. Przesłane do członków Zarządu sprawozdania z działalności Towarzystwa w roku 2019, w wersji elektronicznej, zostały przyjęte w przeprowadzonym głosowaniu. Przekazano również tą drogą swoje uwagi i wnioski, a także propozycje działań w bieżącym roku.