IMG_9155 (640x427)

17 lutego 2020 r. – po raz kolejny, z okazji rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze odbyło się w Poznaniu spotkanie Klubów Młodzieżowych TPPW. Organizatorami byli: Rada Młodzieżowa Towarzystwa oraz XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.Spotkanie rozpoczęło się od powitania licznie zgromadzonych gości: ks. prałata Jana Stanisławskiego – delegata Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Anetty Szurkowskiej przedstawiciela Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz reprezentanta Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a także uczestników panelu eksperckiego: Marcina Wiśniewskiego – Kierownika Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Macieja Elantkowskiego i Grzegorza Jazdona – przedstawicieli Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz Waldemara Jankowiaka z Stowarzyszenia Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WARTA”. Jako gospodarze wydarzenia głos zabrali: dyrektor liceum Grażyna Lach oraz przedstawiciel TPPW Marek Urbanowicz. Następnie ks. prałat Jan Stanisławski podzielił się refleksją na temat roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości i sukcesie Powstania Wielkopolskiego. W kolejnej części wydarzenia głos zabierali naukowcy, eksperci zajmujący się historią Powstania Wielkopolskiego. Jako pierwszy działania Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawił jego Kierownik – Marcin Wiśniewski. W drugim wystąpieniu Maciej Elantkowski i Grzegorz Jazdon zaprezentowali ofertę edukacyjną i zbiory, które dostępne są w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.
Drugą część Forum rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WARTA”, który przedstawił działalność stowarzyszenia oraz najważniejsze fakty z historii Powstania. Następnie wystąpili przedstawiciele Klubów Młodzieżowych z XV Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Komunikacji.
Na zakończenie Forum Karol Przesławski wręczył dyplom z podziękowaniami dla Przewodniczącego Klubu w XV LO oraz przekazał legitymacje dla nowych członków Klubów. W spotkaniu brało udział około 140 uczniów z 6 poznańskich szkół.

Fot. Klub Młodzieżowy w XV LO