18 lutego 2020 r. – w  Nowym Tomyślu odbyła się konferencja popularno – naukowa zorganizowana przez: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu i Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Kolejna Strażacka Akademia Niepodległości pt.  „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920” wpisuje się  w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia  przez powstańców Nowego Tomyśla. W spotkaniu wzięli udział  m.in:  wicestarosta nowotomyski – Marcin Brambor, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  st. kpt. mgr Marek Kołdyk, przedstawiciel komendanta powiatowego Policji w Nowym Tomyślu Dariusz Kolanko,  redaktor  naczelny Zeszytów Sierakowskich Jarosław Łożyński, wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -Maciej Myczka oraz dyrektorzy szkół średnich –  Elżbieta Helwing i Ireneusz Rajman. Ponadto konferencji przysłuchiwali się licznie przybyli słuchacze UTW w Nowym Tomyślu oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: członek Prezydium ZG TPPW – Zdzisław Kościański oraz prezesi kół TPPW: Maksymilian  Michalczak,  Małgorzata Dudek, Ryszard Tratwal.