26 stycznia 2020 r. – w 101. rocznicę przysięgi Wojsk Wielkopolskich, w Poznaniu na Placu Wolności odbyła się uroczystość, podczas której płk Rafał Miernik – dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka odebrał z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, sztandar wojskowy. Ojcem chrzestnym sztandaru jest Jerzy Gogołkiewicz, wnuk generała, pierwszego dowódcy Powstania, a matką chrzestną – Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. W uroczystości wzięło udział kilkuset żołnierzy Brygady, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, wojska i służb mundurowych oraz wielu stowarzyszeń i organizacji, a także kombatanci, rodziny żołnierzy oraz liczni mieszkańcy Poznania. W skład Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru weszli: Elżbieta Wawrzynkiewicz – prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, Zbigniew Hoffmann  –  były wojewoda wielkopolski, obecnie poseł na Sejm IX kadencji, Tadeusz Jeziorowski – Honorowy Prezes Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Krzysztof Kłoskowski,  Krzysztof Dembiński, płk dr hab. Juliusz Tym oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski.