23 stycznia 2020 r. – na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej miało miejsce kolejne spotkanie grona historyków i pasjonatów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Tym razem tematem wiodącym był „Front północny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Referat wprowadzający wygłosił prof. Bogusław Polak, wybitny historyk i jednocześnie prezes Koła PZF przy Politechnice Koszalińskiej. Sylwetki dowódców przedstawili: gen. Kazimierza Grudzielskiego – prof. Michał Polak, a kpt. Pawła Cymsa – mgr Wawrzyniec Wierzejewski. Spotkaniu towarzyszył pokaz filatelistyczny, na którym zaprezentowano zbiory poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Referat na temat „Powstanie Wielkopolskie i jego dowódcy w dokumentacji pocztowo-filatelistycznej” wygłosił płk Leszek Bednarek, wiceprezes Koła PZF. Z okazji wydarzenia wydano również spersonalizowane znaczki pocztowe, kartę pocztową i okolicznościowy datownik. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.