Tomasz Szeszycki cz-b (640x446)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci w dniu 20 września 2019 r.

Pana Tomasza Szeszyckiego

Wielkopolanina, urodzonego w Wągrowcu,

absolwenta Akademii Rolniczej w Poznaniu,

zasłużonego leśnika, pasjonata i badacza historii,

zwłaszcza Powstania Wielkopolskiego.

Pan Tomasz Szeszycki od 37 lat był nadleśniczym Nadleśnictwa Rokita. Jego zasługi to m.in. utworzenie 7 rezerwatów przyrody, 6 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo – krajoznawczych i 41 pomników przyrody. Realizował program restytucji cisa pospolitego. Jest autorem kilku opracowań monograficznych dot. cisa, jarzębu brekini i czereśni ptasiej.
Swoje pasje historyczne związał przede wszystkim z Powstaniem Wielkopolskim, opracowując m.in. książki pt. „Zapomniani zwycięzcy”, „Dowódca mojego dziadka” i „Zwycięzcy spod Gniezna”. Dużą wagę przywiązywał do badania udziału leśników w Powstaniu Wielkopolskim. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła dokończenie kolejnego opracowania nt. dziejów Powstania Wielkopolskiego.
Za swe osiągnięcia był nagrodzony wieloma odznaczeniami, wyróżnieniami i tytułami honorowymi, w tym Medalem TPPW „Wierni Tradycji”.

Rodzinie Pana Tomasza Szeszyckiego składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd Główny TPPW