20 października 2019 r. – na cmentarzu parafialnym w Głuchowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich połączona z apelem pamięci. Na pomniku wyryto nazwiska 22 Powstańców pochodzących z sołectw należących do parafii w Głuchowie. Uroczystości towarzyszył okolicznościowy występ artystyczny młodzieży ze szkoły podstawowej w Głuchowie. W uroczystości licznie wzięli udział miejscowi regionaliści, rodziny powstańcze, władze samorządowe, mieszkańcy, harcerze i młodzież. Wśród uczestników nie zabrakło również członków TPPW.