001

           Towarzystwo Powstania Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 otrzymało dofinansowanie z programu „Niepodległa” w wysokości 20 000 złotych na wymianę dotychczasowych tabliczek  zamieszczonych na  mogiłach uczestników zwycięskiego zrywu niepodległościowego sprzed stu lat, znajdujących się na cmentarzach w powiecie wrzesińskim. Można również składać nowe wnioski.
Przypomnijmy. W czerwcu 2016 roku rozpoczęła się akcja oznakowania nagrobków powstańców wielkopolskich spoczywających na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, organizowana przez  Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 koło nr 6 w Gnieźnie, wrzesińskie koło TPPW, Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie oraz senatora Roberta Gawła. Do tej pory złożono ok. 350 wniosków i oznakowano ponad 250 nagrobków. Niestety, założone tabliczki nadają się do wymiany ze względu na zużycie.
W lipcu br. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 złożyło wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, nazwa programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Tytuł zadania, które będzie realizowane dzięki otrzymanemu pod koniec sierpnia dofinansowaniu w wysokości 20 000 złotych to „Oznakowanie grobów powstańców wielkopolskich 1918/1919 oraz wymiana starych oznaczeń na terenie powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego”. W ramach projektu wymienione zostaną dotychczas założone tabliczki i zamontowane nowe – wykonane z trwałego i odpornego materiału dibond.
O realizacji przedsięwzięcia poinformował senator Robert Gaweł, prezes gnieźnieńskiego koła TPPW podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w której uczestniczył również radny Jarosław Czyż, jeden z wolontariuszy, odpowiedzialny za zamontowanie nowych tabliczek na terenie powiatu wrzesińskiego. Planowana jest wymiana oznakowań, ale także tabliczki znajdą się na kolejnych grobach. Wnioskodawcami mogą być potomkowie powstańców, chociaż w wyjątkowych sytuacjach nie tylko.
Wnioski o zamontowanie tabliczki na grobach, na których jeszcze jej nie ma, można pobrać, a następnie złożyć wraz z kserokopią dokumentacji potwierdzającej udział przodka w powstaniu w osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „TPPW” przy ul. Rynek 9 w Gnieźnie, w sekretariacie starosty słupeckiego przy ul. Poznańskiej 20 w Słupcy lub w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni. Termin składania wniosków mija 31 października, chociaż warto zrobić to jak najwcześniej. W październiku i listopadzie wolontariusze oznaczą groby powstańców. Akcja jest bezpłatna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-883-45-15.

002

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022  w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.