7 czerwca 2024 r. – w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu miała miejsce uroczysta gala podsumowująca I Ogólnoszkolny Konkurs Twórczości Filatelistycznej. Konkurs nawiązywał do 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i był kolejnym z cyklu dorocznych konkursów ogłaszanych dla młodzieży przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Uroczystość prowadził Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego, wiceprezes ZG TPPW. Wzięła w niej liczny udział młodzież i nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie. Uroczystość zaszczyciło szereg znamienitych gości, w tym prezes Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów Ryszard Prange oraz reprezentujący Zarząd Główny TPPW: Piotr Wojtczak – sekretarz generalny, Katarzyna Sołtysiak i Karol Przesławski. List gratulacyjny przekazała uczestnikom Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk. Okolicznościową prelekcję na temat udziału młodzieży w Powstaniu Wielkopolskim wygłosił dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego i wiceprezes ZG TPPW, a Włodzimierz Matelski zapoznał zebranych z historią znaczków pocztowych w okresie Powstania. Uczestnicy tegorocznego konkursu mieli za zadanie zaprojektować znaczek pocztowy, kartkę korespondencyjną oraz datownik o tematyce związanej z Powstaniem Wielkopolskim. W konkursie brała udział młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: dzieci z klas od 1 do 4, od 5 do 8 i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, a patronat na konkursem sprawowali Wielkopolski Kurator Oświaty i Poczta Polska S.A.
Na konkurs nadesłano blisko 150 prac z 14 szkół różnego typu. Wyróżniono łącznie 28 osób, w tym 7 laureatów I miejsca w poszczególnych kategoriach. Zdobywczyni dwóch pierwszych miejsc w kategorii kartka i datownik Weronika Szczęsna z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1818-1919 w Krzyżu Wielkopolskim została wyróżniona również medalem Hipolita Cegielskiego, który wręczył sekretarz THC Dominik Górny. Uroczystości towarzyszyła w holu przed Salą Herbową wystawa prac zgłoszonych na konkurs.

Fot. Piotr Pers, Ryszard Prange

Pełna informacja o konkursie: Uroczyste zakończenie Konkursu Twórczości Filatelistycznej – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)