Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 15 marca 2024 roku zmarł

dr MARIAN KRÓL

Wojewoda Poznański w latach 1981 – 1986, Poseł na Sejm PRL IX kadencji
oraz na Sejm RP II kadencji, współtwórca i wieloletni Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego,
były Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
inicjator i współorganizator budowy w Poznaniu dwóch pomników:
Hipolita Cegielskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Współzałożyciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
członek Zarządu Głównego TPPW w latach 1989-2011,
Laureat Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
Honorowy Członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
odznaczony Złotym Medalem TPPW „Wierni Tradycji”.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 23 marca br.
o godz. 12.00 na cmentarzu w Mosinie

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia
Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19