W związku z zapowiedziami zmian w programach nauczania historii w szkołach, polegających na wykreśleniu lub znacznemu ograniczeniu tematyki związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w dniu 17 lutego br. wystosowało pismo do Pani Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej wyrażające nasz sprzeciw wobec tych propozycji. Przedstawiliśmy w nim rolę i znaczenie Powstania Wielkopolskiego, jednej z niewielu zwycięskich insurekcji, w odzyskaniu niepodległości naszej Ojczyzny i odbudowie państwa polskiego. Pokazaliśmy jego ponadregionalne, ogólnokrajowe znaczenie. Staraliśmy się uświadomić, jakie straty w wychowaniu patriotycznym młodzieży przyniosą te ograniczenia programowe. Pismo ze stanowiskiem TPPW wobec proponowanych ograniczeń programowych wysłaliśmy także do zespołu ekspertów, który prowadzi w tym zakresie prekonsultacje.