9 lutego 2024 r. – w Poznaniu na skwerze Marszałka Ferdynanda Focha uczczono 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze. Organizatorami obchodów było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Urząd Miasta Poznania przy wsparciu lokalnych (w dzielnicy Łazarz) organizacji społecznych i Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Uroczystość prowadził Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Wystąpienia na temat znaczenia rozejmu oraz zasług marszałka wygłosili sekretarz Rady Miasta Stanisław Tamm oraz konsul honorowy Republiki Francuskiej prof. Igor Kraszewski. Odczytano również adres okolicznościowy od wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk. Wśród uczestników byli przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, organizacji pracodawców, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerze, młodzież szkolna, członkowie lokalnej społeczności i poczty sztandarowe. Tekst fragmentu traktatu traktującego o zdobyczach powstańczych wygłosili w języku polskim i francuskim uczniowie dwujęzycznej polsko-francuskiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Radny miejski Filip Olszak poinformował o stanie inicjatywy mającej na celu upamiętnienie marszałka Focha w postaci trwałego obelisku. Taki pomnik lub stela miałyby stanąć na skwerze obok posadzonej w 104. rocznicę rozejmu „Lipy Marszałka Focha”. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do auli Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Berwińskiego, gdzie młodzież szkolna przedstawiła okolicznościowy program artystyczny i wysłuchała krótkiej prelekcji na temat obchodzonej rocznicy. Uroczystość zakończyło tradycyjnie spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez dyrekcję i nauczycieli szkoły.

Fot. Piotr Pers