27 grudnia 2023 r. – lubuskie wojewódzkie uroczystości Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, współorganizowane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, odbyły się w tym roku we Wschowie. Pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Obecne były władze samorządowe oraz poczty sztandarowe. W swoim wystąpieniu prezes wschowskiego koła TPPW Zdzisław Rygusik opowiadał o postaci Jana Metelskiego, który włączył się w powstańcze działania organizacyjne. Przez cały dzień harcerze miejscowego hufca ZHP przybliżali historię powstania wielkopolskiego mieszkańcom miasta, organizując historyczne patrole.
Wcześniej znicze na grobach powstańców zapalono na gorzowskich cmentarzach. W tych uroczystościach uczestniczył wojewoda lubuski Marek Cebula oraz prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową oraz na grobach Powstańców Wielkopolskich. W Skwierzynie upamiętniono byłych powstańców, którzy w latach 1939/40 były więzieni w hitlerowskim obozie. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem na Skwerze Powstańców Wielkopolskich. W Zielonej Górze działacze TPPW spotkali się pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym. W Witnicy złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza. Z kolei w Sulechowie uroczystości uświetniła kompania reprezentacyjna 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Lubuskie obchody zakończył uroczysty koncert w gorzowskiej bibliotece, w czasie którego czytano fragmenty wspomnień gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Fot: Kamil Hypki/Radio Zachód