11 grudnia 2023 r. – w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju zorganizowano II Powiatowy Konkurs Historyczny pn. „Łuny goreją u brzegów Noteci”, poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919. W przedsięwzięciu objętym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wzięło udział łącznie 36 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Po teście wiedzy przeprowadzonym w dwóch kategoriach wiekowych uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zwiedzili Centrum Promocji Lasów Państwowych. W części finałowej pozdrowienia i gratulacje młodym pasjonatom dziejów ojczystych przekazał prof. Wojciech Skóra, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, zaprezentowała słuchaczom działania, które zaowocowały wydaniem albumu Oni dla Nas. My dla Nich, poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu w dawnym powiecie czarnkowskim. Dr hab. Arkadiusz Słabig, działacz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, przedstawił zarys zmagań politycznych i militarnych nad Wartą i Notecią w latach 1918-1920. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Feliks Łaszcz, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Andrzej Tadla, Burmistrz Czarnkowa i Marcin Filoda, Wójt Gminy Lubasz.

Fot. A. Słabig