Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 4 grudnia 2023 roku zmarł

JERZY SZKUDLARZ

wieloletni instruktor ZHP,
Przewodniczący Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAC WILDA,
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany,

laureat nagrody honorowej
Zarządu Głównego TPPW 1918/19
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia

Zarząd Główny TPPW 1918/19