I Ogólnoszkolny Konkurs Twórczości Filatelistycznej

w ramach obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Konkurs ma na celu zaprojektowanie:

  • znaczka pocztowego,
  • datownika okolicznościowego,
  • kartki pocztowej.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół na terenie Wielkopolski w ramach trzech kategorii wiekowych:

  • klasy 1-4,
  • klasy 5-8,
  • klasy ponadpodstawowe.

Udział w Konkursie może być indywidualny lub zbiorowy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, a osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

Przyjmowanie zgłoszeń i projektów trwa do dnia 29 lutego 2024 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi do dnia 10  czerwca 2024 r.

Zgłoszenie i projekty można dostarczyć w formie papierowej lub w postaci pliku graficznego:

osobiście lub przesyłką pocztową na adres:

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

z dopiskiem „Konkurs filatelistyczny”

albo pocztą elektroniczną na adres:

tppw.biuro@gmail.com.

Organizatorami Konkursu są:

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Szkoła Podstawowa nr 75 w Poznaniu im. Powstańców Wielkopolskich

Konkurs odbywa się pod patronatem:

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Poczty Polskiej S.A.

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie
  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu oraz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach RODO
  4. Zgoda nauczyciela uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych w ramach RODO

Regulamin konkursu
Zał. 1 – Karta zgłoszenia
Zał. 2 – Oświadczenie rodzica…
Zał. 3 – Oświadczenie nauczyciela…