25 listopada 2023 r. – w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego TPPW 1918/19, któremu przewodniczył prezes Tadeusz Musiał.
Wśród tematów poruszanych podczas zebrania znalazły się m.in.:
obchody 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – w Poznaniu, Warszawie oraz oddziałach i kołach samodzielnych Towarzystwa oraz kampania sprawozdawczo-wyborcza i przygotowania do VIII Krajowego Zjazdu TPPW, który odbędzie się w maju następnego roku. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia VIII Krajowego Zjazdu TPPW – wyborów do władz Kół/Klubów, delegatów na Walne Zjazdy Oddziałów, władz Oddziałów i delegatów na VIII Krajowy Zjazd oraz Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Przyjęte kalendarium kampanii przedstawia się następująco:

  • walne zebrania członków koła/klubu będą się odbywały do 29.02.2024 roku,
  • walne zjazdy oddziałów należy przeprowadzić po odbyciu walnych zebrań kół/klubów i wyborze delegatów w terminie do 15.04.2024 roku,
  • przyjęcie tez sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TPPW oraz projektu regulaminu obrad zjazdu nastąpi w terminie do 30.04.2024 roku.

    VIII Krajowy Zjazd Delegatów TPPW planowany jest na dzień 25 maja 2024 r.