8 listopada 2023 r. – w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie odbyła się uroczysta LVI Sesja Rady Powiatu Poznańskiego poświęcona upamiętnieniu 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. Waldemar Łazuga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Towarzystwo reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego, który w swoim wystąpieniu naświetlił niektóre aspekty genezy i znaczenia Powstania. Uczestnicy oddali hołd przy grobie Generała oraz zostali oprowadzeni i zaznajomieni z ekspozycją muzeum przez jego dyrektora dr. Michała Krzyżaniaka.