11 do 13 października 2023 r. – delegacja Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich w składzie: hm. Wawrzyniec Wierzejewski, z-ca przewodniczącego Komisji i prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, hm. Zbysław Jeżewski – przewodniczący Komisji Historycznej w Ostrowie Wielkopolskim i phm. Piotr Pers brała udział w wyjeździe studyjnym do nowo powstałego Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. Celem wyjazdu było m.in. zapoznanie się z prezentowaną w Muzeum wystawą i w tym kontekście ze sposobem i zakresem prezentacji dotyczącej początków harcerstwa w Wielkopolsce i na terenie byłego zaboru pruskiego. W trakcie spotkań z kierownictwem Muzeum, z jego kierownikiem dh. Bartoszem Rzońcą oraz z kierownictwem krakowskiej Komisji Historycznej ZHP m.in. z jej przewodniczącym hm. prof. Jackiem Nawrockim i z-cą przewodniczącego hm. prof. Januszem Wojtyczą uznano za celowe zorganizowanie w przyszłym roku w Muzeum wystawy czasowej poświęconej początkom skautingu i harcerstwa w Wielkopolsce w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów, jego roli w przygotowaniach i w przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz w walkach na wschodnich kresach. Delegacja wzbogaciła zbiory Muzeum przez przekazanie gospodarzom szeregu publikacji i materiałów dotyczących genezy, przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego.

IMG-20231014-WA0068 bis

Fot. Piotr Pers