25 lipca 2023 r. – w Ośnie Lubuskim zainaugurowano uroczyście Rok Jubileuszowy 900-lecia powołania Diecezji Lubuskiej. Została ona powołana za panowania księcia Bolesława Krzywoustego. Podlegała bezpośrednio arcybiskupom gnieźnieńskim. Ośno było jednym z głównych jej ośrodków. Diecezja przestała istnieć w połowie XVI wieku, później na tych terenach wpływy miał niemiecki kościół protestancki. Sekularyzacja diecezji lubuskiej oznaczała też przerwanie związków ziemi lubuskiej z Polską. Jednak nawiązania historyczne do polskiego władztwa na tych terenach były jednym z argumentów podnoszonych w rokowaniach pokojowych po I wojnie światowej i próbach przyłączenia tych ziem do odradzającej się po 1918 roku Polski. Kilka lat temu w Ośnie powstało Towarzystwo Patriotyczne „Szczerbiec”, które upamiętnia historię miasta i okolic. Z jego inicjatywy przy miejscowym kościele stanął obelisk „Pamięć i Tożsamość”. Organizacja podjęła też współpracę z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Na uroczystościach obecni byli członkowie TPPW z Witnicy i Zielonej Góry.

Fot. Kamil Hypki