11 czerwca 2023 r. – z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odprawiona została msza św. z ceremoniałem wojskowym w 97. rocznicę śmierci majora Zbigniewa Gorzeńskiego – Ostroroga, dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz jego podkomendnych. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. We mszy uczestniczyły władze samorządowe Miasta Gminy Żerków z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Andraszakiem i sekretarzem Bartłomiejem Nowickim, Rady Powiatu Jarocińskiego z członkiem zarządu Mariuszem Stoleckim, sołectwa Lgów z sołtysem Romanem Grzegorkiem, 33. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika w Żerkowie z druhną Ewą Marek – Skibą, Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z prezesem Robertem Rogackim. Obecne były również liczne poczty sztandarowe. Mszę zakończyło odśpiewanie „Roty”. Następnie na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich, gdzie wartę honorową wystawili żołnierze batalionu jarocińskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego ks. Przemysław Kubiak przewodniczył modlitwie. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty i znicze na grobie majora Zbigniewa Gorzeńskiego – Ostroroga, a poczty sztandarowe oddały honor dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Na zakończenie uroczystości władze samorządowe gminy Żerków i powiatu jarocińskiego złożyły, w wojskowej asyście honorowej, kwiaty na mogile mieszkańców Lgowa poległych w latach 1914-1920.

Fot. Zuzanna Włoszczyk UMiG Żerków