23 lutego 2023 r. – w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Kiekrzu odbyło się spotkanie, którego tematem był udział marynarzy w Postaniu Wielkopolskim 1918-1919. Inicjatorami tego wydarzenia byli m.in. dyrektor Halina Seifert, wicedyrektorzy – Teresa Sobczak i Katarzyna Szczepańska oraz nauczyciele – Henryka Ignatowicz i Norbert Gniatkowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych. Warto zaznaczyć, że uczestniczyło w nim również kilkunastu uczniów z Ukrainy. O historii marynarzy, którzy spotykali się w kawiarni ,,Zielona” przy ul. Wrocławskiej 18 w Poznaniu przed wybuchem powstania oraz ich udziale w walkach podczas tego zwycięskiego zrywu, a także o ich dowódcy bosmanie Adamie Białoszyńskim, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kiekrzu mówił przedstawiciel Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich Jacek Krzyżański. Następnie specjalny gość, Bogusław Graliński, poeta, kronikarz, falerysta i honorowy członek Wielkopolskiej Organizacji LOK oraz Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury ,,PTAAAK” zaprezentował swoje wiersze, ,,Marynarski Etos” i ,, Pro Memoria”, napisane w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i odzyskania przez Polskę niepodległości. W drugiej części wystąpił prezes Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich, zeszłoroczny laureat nagrody honorowej TPPW ,,Dobosz Powstania Wielkopolskiego” Marian Winiecki, który przygotował na tę okazję okolicznościową wystawę. Na zakończenie uczestnicy uczcili minutą ciszy poległych Powstańców Wielkopolskich oraz Ukraińców, którzy zginęli od 2014 roku w wojnie z Rosją .

Fot. Jacek Krzyżański