27 grudnia 2022 r. – na swarzędzkim Rynku  zebrali się przedstawiciele władz gminy, poczty sztandarowe, harcerze, delegacje organizacji społecznych i samorządowych oraz mieszkańcy miasta, w tym członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podczas uroczystego apelu złożono kwiaty pod tablicą poświęconą swarzędzanom biorącym udział w Powstaniu. W czasie uroczystości zabrał głos prezes swarzędzkiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Arkadiusz Małyszka. Po uroczystościach na Rynku członkowie Koła udali się na cmentarz przy ul. Poznańskiej. Tam na mogile, w której spoczywa dwóch Powstańców – Michał Białkowski i Wiktor Kempa (mogiła została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej), została umieszczona, przy udziale przedstawicieli rodzin powstańczych, tabliczka Grób Weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Modlitwę nad grobem poprowadził proboszcz miejscowej parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych ks. Szymon Likowski. Na zakończenie zapalono okolicznościowe znicze na grobie weteranów oraz pod tablicą upamiętniającą swarzędzan – uczestników Powstania Wielkopolskiego. W przeddzień rocznicy, 26 grudnia wielu mieszkańców tradycyjnie uczestniczyło w inscenizacji – powitania, na swarzędzkim dworcu PKP, gościa specjalnego – Ignacego Jana Paderewskiego, który przybył do miasta wraz z małżonką. Szczególną atmosferę powstańczych dni przypomniała wszystkim zgromadzonym Swarzędzka Orkiestra Dęta oraz Chór AKORD.

Fot. Halina Staniewska