5 grudnia 2022 r. – pod tablicą (Poznań, ulica Wrocławska 18) poświęconą utworzeniu w tym domu, na tajnym zebraniu pod przewodnictwem bosmana Adama Białoszyńskiego, oddziału Marynarzy – Powstańców odbyła się uroczystość upamiętniająca 104. rocznicę tego wydarzenia. Udział marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim przedstawił prowadzący uroczystość Jacek Krzyżański z Koła Rodzin Marynarzy – Powstańców Wielkopolskich. Głos zabrał także prezes ZG TPPW Tadeusz Musiał – syn Powstańca – Marynarza, biorącego udział w pamiętnym zebraniu w dniu 5 grudnia 1918 r. i walczącego w IV Kompanii bosmana Białoszyńskiego oraz Jarosław Łuczak, emerytowany kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty, zapalono znicze pod tablicą oraz odśpiewano Rotę. Wartę honorową w czasie tego wydarzenia pełnili Irena i Robert Przybyszowie w mundurach marynarskich z epoki pierwszej wojny światowej.

Fot. Jacek Krzyżański