20 grudnia 2022 r. – podróż do czasów Powstania Wielkopolskiego zorganizowali Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, koło w Żninie. Poprzednie edycje spotkań z historią skupiały się głównie na odtworzeniu walk zbrojnych z czasów Powstania Wielkopolskiego. W tym roku zdecydowano nie przedstawiać walk wyzwoleńczych, ale skupiono się na pokazaniu życia żninian sprzed ponad stu lat. Jednak elementów militarnych nie zabrakło. Przybyli na Plac Wolności widzowie mogli zapoznać się z replikami broni i pełnego umundurowania powstańców, a także „zaciągnąć się” do wojska w specjalnie przygotowanym punkcie werbunkowym. Wielu ciekawych informacji historycznych udzielali mieszkańcom rekonstruktorzy z Kcyni i Bydgoszczy oraz nowopowstała Grupa Rekonstrukcji Historycznych ze Żnina.

Fot. Joanna Dudek

11_075_ZNINIOK_WLOD_v02.indd

6lTHffm3AdDnntEZ