Laureaci 2013 R. Chwaliszewski

Z ogromnym żalem
i smutkiem zawiadamiamy,
że 10 listopada br. w wieku 74 lat zmarł nasz Kolega

śp. Roman Chwaliszewski

historyk, muzealnik, regionalista, wieloletni wojewódzki konserwator zabytków w Pile,
zasłużony członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zaangażowany w upamiętnianie powstańczego zrywu Wielkopolan,
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za swoją pracę zawodową i społeczną,

laureat nagrody honorowej TPPW
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
odznaczony Złotym Medalem „Wierni Tradycji”.


Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć Jego pamięci!

Pożegnanie śp. Romana Chwaliszewskiego odbędzie się w dniu 15 listopada br.
o godz. 11.00, na cmentarzu w Wysokiej.

 

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19